Chcete sa na niečo opýtať?
(Po-Pia 7:30 - 15:00 hod.)
 
Späť

PRÍPRAVA NA STK. NA ČO VŠETKO SI MUSÍTE DAŤ POZOR?

4. 3. 2023
3k
Kúpili ste si auto svojich snov, či už nové alebo jazdené, užívate si jazdu, ale neviete, kedy máte povinnosť absolvovať pravidelnú technickú kontrolu (v skratke STK)? Prípadne viete, že vás čoskoro čaká, ale neviete, ako prebieha a na čo predtým myslieť? Čítajte ďalej.

ČO JE VLASTNE STK A NA ČO JE TO DOBRÉ?

STK je zákonom daná a legislatívne upravená povinnosť podrobiť motorové vozidlá kontrole v pravidelných intervaloch. Rozumie sa tým prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Týka sa všetkých vozidiel prihlásených v evidencii.

Technickú kontrolu ale musí absolvovať aj:

 • vozidlo na ktorom sa nejazdí,
 • vozidlo, ktoré je evidované v SR, a nie je dočasne alebo natrvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách,
 • jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad o vykonaní technickej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v SR,
 • jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretej krajiny pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v SR,
 • opätovne schvaľované vozidlo.

KEDY MÁM ÍSŤ NA STK?

Lehoty kontroly sa menia v závislosti od typu vozidla a jeho veku a určuje ich Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, konkrétne §47.

MÁM NOVÉ VOZIDLO

Lehota začína plynúť prvým prihlásením vozidla do evidencie a delí sa podľa typu vozidla:

Typ vozidla Prvá kontrola po prvom prihlásen
Malé motocykle (L1e, L2e) v lehote 4 rokov
Motocykle, štvorkolky (L3e, L4e, L5e, L6e, L4e) v lehote 4 rokov
Osobné a malé nákladné vozidlá (M1, N1) v lehote 4 rokov
Prípojné vozidlá (O1, O2) v lehote 4 rokov

 

MÁM JAZDENÉ VOZIDLO

Každé jazdené vozidlo je povinné absolvovať kontroly v pravidelných intervaloch nasledovne

Typ vozidla Prvá kontrola po prvom prihlásen
Malé motocykle (L1e, L2e) v lehote 4 rokov od poslednej kontroly
Motocykle, štvorkolky (L3e, L4e, L5e, L6e, L4e) v lehote 4 rokov od poslednej kontroly
Osobné a malé nákladné vozidlá (M1, N1) v lehote 4 rokov od poslednej kontroly
Prípojné vozidlá (O1, O2) v lehote 4 rokov od poslednej kontroly

 

TREBA AUTO NA STK PRIPRAVIŤ?

Stručne povedané, áno. Špeciálne, ak je kupované auto „z druhej ruky“ a jazdené.

Úlohou STK je totiž určiť, či je vozidlo technicky spôsobilé na jazdu po pozemných komunikáciách. Detailný popis, kedy je vaše vozidlo technicky nespôsobilé, je možné nájsť v § 17 vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.

Na stanici STK sa potom kontrolujú napríklad brzdy, riadenie, nápravy, kolesá, rám, karoséria, osvetlenie, svetelná signalizácia, zaťaženie životného prostredia (výfukové plyny), predpísaná výbava a, samozrejme, identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch.

Odporúčame nechať všetky tieto systémy vopred skontrolovať v našom servise. Dokonale pripravíme vaše vozidlo na STK. Zaručujeme vysokú profesionalitu a kvalitne odvedenú prácu, aby bol priebeh kontroly hladký a, samozrejme, výsledok pozitívny.

ČO AK SI CHCEM SKONTROLOVAŤ AUTO SÁM?

V tom prípade je dobré sa zamerať na nasledovné:

 

 • číslo VIN vozidla – musí súhlasiť s číslom v osvedčení o evidencii (spravidla má dĺžku 17 znakov),
 • osvetlenie vozidla, vonkajšie aj vnútorné, funkčnosť svetiel a smeroviek, samozrejme brzdové svetlá,
 • stierače a ostrekovanie okien,
 • výstražné zvukové znamenie – klaksón,
 • stav povinnej výbavy:
  • autolekárnička – hlavne dátum expirácie jednotlivých súčastí,
  • homologizovaný prenosný výstražný trojuholník (musí byť buď v ochrannom kryte, alebo inak zabezpečený voči vonkajším vplyvom),
  • reflexný odev/reflexná vesta,
  • náhradné koleso (tzv. rezerva),
  • kľúč na matice alebo skrutky kolies,
  • príručný zdvihák.
 • stav a opotrebenie dezénu u pneumatík (hĺbka dezénu min. 1,6 mm u letných, 3 mm u zimných, 1 mm pre motorky a štvorkolky),
 • aby boli pneumatiky riadne nafúkané a aby sedel rozmer pneumatík a diskov s údajmi uvedenými v osvedčení o evidencii,
 • u LPG a CNG vozidiel musíte mať v zadnej časti vozidla identifikačný znak „LPG“, resp. „CNG“,
 • skontrolujte únik akýchkoľvek prevádzkových kvapalín.

Nie je toho málo a laik ľahko niečo prehliadne a aj banálna chyba môže spôsobiť, že vaše vozidlo bude vyhodnotené ako nevyhovujúce. Nechať si auto skontrolovať v overenom autoservise je preto podľa nás rozumnejšia voľba.

AKÉ DOKUMENTY PRINIESŤ NA STK?

Na kontrolu je nutné so sebou priniesť nasledujúce dokumenty:

 • Osvedčenie o evidencii časť II. a technický preukaz, ak bol vydaný alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii časť II. vydaným orgánom Policajného zboru; ak nebolo vydané, tak osvedčenie o evidencii časť I. alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I vydaným orgánom Policajného zboru,
 • platné osvedčenie o EK, ak vozidlo tejto povinnosti podlieha,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn,
 • Ak ide o opakovanú technickú kontrolu, je nutné so sebou priniesť protokol o predchádzajúcej kontrole.

KDE A AKO SA PRIHLÁSIŤ NA STK?

Najideálnejšie je prihlásiť sa v meste bydliska a v dostatočnom predstihu. Momentálne je na Slovensku asi 150 staníc technickej kontroly. Ak nemáte čas hľadať, v našich výdajných miestach vám poradíme s výberom najvhodnejšej stanice a sprostredkujeme aj návštevu v nej.

Produkty se filtrují...