Chcete sa na niečo opýtať?
(Po-Pia 7:30 - 15:00 hod.)
 
Späť

Čo robiť, keď nám nechce naštartovať auto?

14. 3. 2023
93k
Otočíte kľúčom v zapaľovaní a namiesto bezproblémového „naskočenia“ motora sa ozve rachotivý zvuk, cvaknutie, alebo hrobové ticho. Skúšate to znovu a znovu, kým vám nedôjde, že tadiaľto cesta nevedie. Čo v takejto situácii robiť?

Možno ste už počuli niekoho rozprávať o situácii, keď motor z ničoho nič odmietol naskočiť a on zostal stáť uprostred ničoho. Rozhodne sa nejedná o nič príjemného, ale je dobré zachovať chladnú hlavu a pokúsiť sa problém vyriešiť. V nasledujúcich riadkoch sa spoločne pokúsime odhaliť najčastejšie príčiny a nájsť riešenia.

Zachovajte chladnú hlavu

Rada, ktorá môže mnohým ľuďom pripadať zbytočná, ale v krízovej situácii sa hodí, je riešiť veci s rozvahou a zdravým rozumom. Keď motor neštartuje, neprepadajte panike, zhlboka sa nadýchnite a uvedomte si, že sa nemuselo hneď pokaziť celé auto. V niektorých prípadoch totižto zvládnete vzniknutú situáciu vyriešiť úplne sami.

Identifikujte príčinu neúspešného štartu

Príčin neúspešného štartu môže byť veľa, od banálnych, až po fatálne. Skúsime si popísať, ako identifikovať niektoré z nich od prejavu po prípadné možné riešenie.

 • 1) Príčinou je vybitá, nefunkčná batéria, alebo uvoľnené či zoxidované kontakty káblov na batérii
  1. - po otočení kľúčom sa nerozsvietia kontrolky na prístrojovej doske
   - v priebehu štartu sa motor otáča veľmi pomaly, alebo vôbec a kontrolky na prístrojovej doske zhasnú

  2. Riešenie:

  3. Ak sú kontakty káblov uvoľnené, zatiahnite ich a opakujte štart. Pokiaľ sú zoxidované, je nutné kontakty odpojiť, očistiť a zakonzervovať. Vzhľadom k moderným elektronickým systémom vo vozidlách a z dôvodu vymazania pamäte pri odpojení batérie (napr. rádio atď.) odporúčame zveriť túto činnosť odbornému servisu, ktorý zaistí, aby k tomu nedošlo.

  4. Pokiaľ zistíte, že máte vybitú batériu, je možné vozidlo naštartovať pomocou iného vozidla s použitím štartovacích káblov nasledujúcim spôsobom:

  5. štartovací kábly

  6. 1. červený (+) kábel pripojíme na kladný (+) pól vybitej batérie vo vozidle

  7. 2. druhý koniec červeného kábla pripojíme na kladný (+) pól batérie v pomocnom vozidle

  8. 3. čierny kábel pripojíme na záporný (-) pól batérie v pomocnom vozidle

  9. 4. druhý koniec čierneho záporného kábla (-) pripojíme na kostru (napr. blok motora, alebo kostriaci bod v motorovom priestore. Pripojenie na záporný pól vybitej batérie sa neodporúča. Vybitá batéria časť prúdu tzv. „zožerie“ ku svojmu dobíjaniu.

  10. Auto, ktoré má nabitú batériu naštartujte a držte motor vo zvýšených otáčkach (2 500-3500 ot/min).

  11. U vozidiel s vybitou batériou  vypnite všetky elektrické spotrebiče a vykonajte štart štandardným spôsobom. Nekonajte unáhlene, predovšetkým pri naftových motoroch nezabudnite po zasunutí kľúča na čas nutný ku žhaveniu, skôr než naštartujete.

  12. Akonáhle Vám naskočí motor na vozidle, tak ho nevypínajte a odpojte káble od vozidla. Pre odpojenie káblov použite opačný postup než pri pripojení, teda ako prvé odpojte čierny (záporný) kábel od štartovaného auta, potom od zdroja – teda od vozidla, ktoré ste použili pre pomoc pri štarte, potom môžete odpojiť červený (kladný) kábel. Batéria vo vozidle sa následnou jazdou bude dobíjať. Pamätajte, že jazda musí trvať dostatočne dlho, aby bolo zaistené dostatočné dobitie batérie. Následne odporúčame batériu nechať skontrolovať v odbornom servise a dôkladne dobiť pomocou nabíjačky k tomu určenej. Toto sa dá taktiež zvládnuť svojpomocne, ale to je už samostatná téma.

 • 2) Príčinou je porucha štartéra
  1. -  po spustení štartu sa ozve cvaknutie v motorovom priestore, ale motor sa nepretáča
   -  po spustení štartu sa ozve zvuk elektromotora štartéra, ale motor sa nepretáča

  2. Riešenie:

  3. Pri poruche štartéra, väčšinou nie je možnosť opravy na mieste. Pokusy ako poklepať štartér apod. boli možné u starších vozidiel. U dnešných moderných vozidiel je vďaka využitiu každého miesta v motorovom priestore takmer nemožné sa k samotnému štartéru dostať bez použitia zdviháka alebo demontáže krytov motorového priestoru. V takomto prípade je najlepším riešením zveriť opravu odbornému servisu. !!!Vyvarujte sa predovšetkým pokusom o rozbehnutie vozidla roztlačením či roztiahnutím. V takomto prípade hrozí najmä u vozidiel s remeňovými rozvodmi fatálne poškodenie motora!!!

 • 3) Príčinou je chýbajúce palivo v motore
  1. - štart prebieha štandardne, ale motor nenaskočí
  2. Riešenie:

  3. Skontrolujte stav paliva, prípadne ho doplňte a naštartujte. U naftových motorov bude pravdepodobne nutné vykonať odvzdušnenie palivového systému, čo u niektorých palivových systémov vyžaduje použitie špeciálneho diagnostického prístroja. Takže taká banálna záležitosť, ako prázdna nádrž Vám môže značne skomplikovať život a je lepšie tomu predchádzať.

  4. Pokiaľ je paliva v nádrži dostatok, je pravdepodobné, že môže byť upchaný palivový filter, alebo je iná porucha na palivovom systéme. To je už ale záležitosť pre odborný servis.

 • 4) Príčinou je nefunkčný imobilizér
  1. - štart prebieha štandardne, motor naskočí, ale po niekoľkých sekundách zhasne
  2. Riešenie:

  3. Pokiaľ máte plnohodnotný náhradný kľúč od vozidla, tak skúste vozidlo naštartovať týmto náhradným kľúčom. Často býva príčinou „unavený“ vysielač signálu kľúča. Pokiaľ toto riešenie nepomôže, nezostáva iné, len navštíviť odborný servis. Opäť platí: Nepokúšajte sa vozidlo roztlačiť nebo roztiahnuť.

Vyššie sme sa snažili popísať len niekoľko najčastejších a najlepšie identifikovateľných príčin, ktoré vedú k tomu, že sa vozidlo nedá naštartovať. Príčin môže byť samozrejme niekoľko, ale pri ich odhaľovaní a následne oprave sa bez odborných znalostí a vybavenia neobídete. Príčinou môžu byť poruchy palivového systému, elektroinštalácia, snímače, zapaľovanie atď. Situácia, kedy sa vozidlo nedá naštartovať je lepšie predchádzať pravidelnou kontrolou a údržbou vozidla, než následne túto situáciu riešiť. Pamätajte, že zanedbaná údržba sa vždy prejaví v okamihu, kedy to najmenej čakáte a potrebujete 😊

Produkty se filtrují...